Giant Storage Online

ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลและเอกสารออนไลน์ และสามารถใช้เป็นพื้นที่เก็บเว็บไซน์ได้เ พิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในการจัดเก็บเอกสาร เสมือนมีไดร์พกติดตัวไปทุกที่ กับ ขนาดพื้นที่เก็บข้อมูลถึง 5GB หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้า
  • การอัพโหลดหรือดาวน์โหลดได้เต็มสปีด
  • กำหนดสมาชิกที่รวมใช้งานได้
  • กำหนดระดับและการเข้าถึงข้อมูลได้
อัตราค่าบริการรายเดือน 5 GB 250 บาท

* ต้องการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลคิดอัตรา 1 GB ละ 50 บาท


เว็บไซต์ account2u.net อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและสิทธิ์ ของบริษัท เอสเอโอจี กรุ๊ป จำกัด แต่เพียงผู้เดียว
Copyright © 2011 account2u.net all rights reserved